กฎหมาย การขออนุญาต กัญชา กัญชง

ไม่มีกระทู้ใหม่ เสนอ สภาผู้แทนราษฎร เปิด รับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. กัญชา กัญชง

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน UPDATE การรับฟังความเห็น...
เมื่อ มีนาคม 05, 2022, 09:52:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฏหมาย กัญชา

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน หมวด ๔ มาตารา 16 โดย วสช...
เมื่อ มีนาคม 04, 2022, 01:44:19 AM

บอร์ดย่อย: พรบ. กัญชา, เสนอ แก้ร่าง พรบ.กัญชา พรรคภูมิใจไทย รายมาตรา, เสนอ แก้ร่าง พรบ.กัญชา วิสาหกิจชุมชน และประชาชน รายมาตรา, ข้อเสนอ ร่าง พรบ.กัญชา อื่นๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ปลูกกัญชา ร่วมกับ กรมแพทย์แผนไทย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2022, 10:35:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การขออนุญาต ปลูกกัญชา

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2022, 10:36:13 AM

สมาพันธ์ สมาคม สภา

ไม่มีกระทู้ใหม่ สมาพันธ์ภาคีเครือข่ายผู้ปลูกกัญชา กัญชง แห่งประเทศไทย (ประธาน@รัชวุฒิ)

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2022, 07:41:50 PM

บอร์ดย่อย: สมัครสมาชิก, จุดมุ่งหมาย, กฎระเบียบ, การบริหารงาน, กิจกรรม ของ องค์กร, ห้องคุย (เฉพาะสมาชิก), ห้องคุย (สาธารณะ), ติดต่อ และ ช่วยเหลือ
ไม่มีกระทู้ใหม่ สมาพันธ์เครือข่ายผู้ปลูกกัญชา กัญชง แห่งประเทศไทย (ประธาน@ทวีสิทธิ์)

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน เป้าหมายของโครงการ
เมื่อ เมษายน 06, 2022, 04:16:01 AM

บอร์ดย่อย: สมัครสมาชิก, จุดมุ่งหมาย, กฎระเบียบ, การบริหารงาน, กิจกรรม ของ องค์กร, ห้องคุย (เฉพาะสมาชิก), ห้องคุย (สาธารณะ), ติดต่อ และ ช่วยเหลือ
ไม่มีกระทู้ใหม่ สมาคมกัญชง

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2022, 07:42:26 PM

บอร์ดย่อย: สมัครสมาชิก, จุดมุ่งหมาย, กฎระเบียบ, การบริหารงาน, กิจกรรม ของ องค์กร, ห้องคุย (เฉพาะสมาชิก), ห้องคุย (สาธารณะ), ติดต่อ และ ช่วยเหลือ
ไม่มีกระทู้ใหม่ สมาคมพืชสมุนไพร

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2022, 07:42:43 PM

บอร์ดย่อย: สมัครสมาชิก, จุดมุ่งหมาย, กฎระเบียบ, การบริหารงาน, กิจกรรม ของ องค์กร, ห้องคุย (เฉพาะสมาชิก), ห้องคุย (สาธารณะ), ติดต่อ และ ช่วยเหลือ

วสช. และ เครือข่าย วสช 1

ไม่มีกระทู้ใหม่ วสช. ที่ทำ MOU กับ กรมแพทย์แผนไทย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2022, 10:36:40 AM

บอร์ดย่อย: กิจกรรม ของ องค์กร, ห้องคุย (เฉพาะสมาชิก), ห้องคุย (สาธารณะ), ติดต่อ และ ช่วยเหลือ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เครือข่าย วสช. กัญชา เพื่อการแพทย์ และอุตสาหกรรม (แกนนำ @วสช.ดอนเมือง & บริษัท TMCH.)

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ตัวอย่างกิจกรรม ของ "เคร...
เมื่อ มีนาคม 02, 2022, 02:12:34 PM

บอร์ดย่อย: สมัครสมาชิก, จุดมุ่งหมาย, กฎระเบียบ, กิจกรรม ของ องค์กร, ห้องคุย (สาธารณะ), ติดต่อ และ ช่วยเหลือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กัญชง กัญชา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประวัติความเป็นมาของพืชกัญชง กัญชา

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2022, 10:37:12 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประโยชน์

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย budgetflightsfare
ใน budgetflightsfare
เมื่อ สิงหาคม 02, 2022, 04:35:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โทษ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน โทษของกัญชาคืออะไร ?
เมื่อ เมษายน 06, 2022, 11:24:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ปลูก

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมาย ...
เมื่อ เมษายน 09, 2022, 06:54:18 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การสกัด

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2022, 07:38:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ แปรรูป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2022, 07:38:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ตำรับยากัญชาตามแผนไทย

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง :...
เมื่อ เมษายน 09, 2022, 12:02:41 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ตำรับยากัญชาตามแผนปัจจุบัน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน สารสกัดน้ำมันกัญชาสูตร T...
เมื่อ เมษายน 09, 2022, 12:18:16 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กัญชา กัญชง กับการบริโภคเป็นอาหาร

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2022, 07:39:14 PM

ห้องซื้อขาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลิตภัณฑ์กัญชา

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2022, 10:38:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลิตภัณฑ์กัญชง

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2022, 10:38:26 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2022, 10:38:42 AM

ห้องกลุ่มแพทย์แผนไทย

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มแพทย์แผนปัจจุบันที่จ่ายยากัญชา แยกตามจังหวัด

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2022, 07:39:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ปรึกษาคุณหมอ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2022, 07:40:00 PM

ห้องกลุ่มแพทย์แผนปัจจุบัน

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มแพทย์แผนปัจจุบันที่จ่ายยากัญชา แยกตามจังหวัด

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2022, 07:40:19 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ปรึกษาคุณหมอ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2022, 07:40:53 PM

ห้องผู้ป่วยเล่าเรื่อง

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประสบการณ์การใช้ยากัญชาที่ประสบผลสำเร็จ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2022, 07:41:07 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประสบการณ์การใช้ยากัญชาที่ไม่ประสบผลสำเร็จ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2022, 07:41:23 PM

ห้องพูดคุย

ไม่มีกระทู้ใหม่ จิปาถะ

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย geemong
ใน Asia shares subdued, dol...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2022, 12:53:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ช่วยเหลือ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน กฎ กติการ การใช้เว็บบอร์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2022, 10:39:11 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

กัญชา กัญชง เพื่อสังคมไทย - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

88 กระทู้ ใน 85 หัวข้อ โดย 848793 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: VickeyBree
กระทู้ล่าสุด: "Asia shares subdued, dol..." ( สิงหาคม 08, 2022, 12:53:42 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

472 บุคคลทั่วไป, 129 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
NormanPrio, KandyMcGol, MosheStapl, SelmaStreh, DYISamuel8, RonnieTher, BurtonI241, VickeyBree, ToryMcLeay, LoydHeredi, DoraGersta, StarlaAgne, Dick165287, FilomenaBu, OdellBauti, SelenaDoer, KatjaMonta, Cecile95N7, Francis971, SimoneDeas, RogerLira1, MildredHef, NidaCooper, TraceeMcAd, AmeePollac, HolliePear, DanaScarbo, Vickey88Z, LeilaZnu07, JesusLaufe, MillardPzs, IolaSandov, WinifredLi, CareyDowni, BookerFeli, VidaSpielv, RoccoGalea, ChandaJ69, ChiSteinfe, BurtonBath, LeolaSymon, QuintonJef, JoesphCerd, ModestaMos, GeniaSwinb, OnaFaith7, Lottie17D3, JessLarkin, WinfredGai, TUVErin727, PollyBotto, UlrikeHoug, SoniaCroft, LisaMcCaul, MelinaFout, URMRogelio, DeloresLee, KirstenWan, GinoLeedom, TrinidadFi, RockyQqs95, FosterQ59, PorterCerv, LilianaKil, Tarah6407, TerrellCar, ShelbyK22, PrinceMarc, KeriCarnar, ReaganBrew, HSDVivian, PerryJanse, JimmyQas16, FredStarke, NikoleCarr, FrancesTyr, TerenceEpp, MelvinMayo, WildaGiven, TiffaniBad, MattScholl, RosalineJ4, FinleyBice, BradyBrigh, WillieGps, SabrinaRnh, BrianTurne, MeridithBs, MJNJanessa, BennyDowde, SelmaEldre, WilbertDal, DebbieHals, ElbaBecker, Belen98I67, YasminHeys, SKGNola004, DaniA7519, ArdisAvila, PaulinaHay, LuellaMaur, ShariJorge, LeroyMeude, BJKDevin81, MarcelaG98, NataliaTro, Lloyd57G27, KeithArled, VickiMarla, RondaPicar, Santo8130, RethaWalle, NeilSidney, ZoraEdelso, CorinneCru, Jonah8362, DaltonVida, AliHoag389, SilviaVall, BradyStw21, PedroWimbl, IngeChrist, HarrisMapl, IanWortham, LeroySumsu, LillyItv12, Marlon2493, MeganRau9, MaricelaZu

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 627. ออนไลน์มากที่สุด: 1504 (มิถุนายน 09, 2022, 04:34:57 PM)