กัญชา กัญชง เพื่อสังคมไทย

กฎหมาย การขออนุญาต กัญชา กัญชง

[1] เสนอ สภาผู้แทนราษฎร เปิด รับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. กัญชา กัญชง

[2] กฏหมาย กัญชา

[3] ปลูกกัญชา ร่วมกับ กรมแพทย์แผนไทย

[4] การขออนุญาต ปลูกกัญชา

สมาพันธ์ สมาคม สภา

[5] สมาพันธ์ภาคีเครือข่ายผู้ปลูกกัญชา กัญชง แห่งประเทศไทย (ประธาน@รัชวุฒิ)

[6] สมาพันธ์เครือข่ายผู้ปลูกกัญชา กัญชง แห่งประเทศไทย (ประธาน@ทวีสิทธิ์)

[7] สมาคมกัญชง

[8] สมาคมพืชสมุนไพร

วสช. และ เครือข่าย วสช 1

[9] วสช. ที่ทำ MOU กับ กรมแพทย์แผนไทย

[-] เครือข่าย วสช. กัญชา เพื่อการแพทย์ และอุตสาหกรรม (แกนนำ @วสช.ดอนเมือง & บริษัท TMCH.)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กัญชง กัญชา

[-] ประวัติความเป็นมาของพืชกัญชง กัญชา

[-] ประโยชน์

[-] โทษ

[-] ปลูก

[-] การสกัด

[-] แปรรูป

[-] ตำรับยากัญชาตามแผนไทย

[-] ตำรับยากัญชาตามแผนปัจจุบัน

[-] กัญชา กัญชง กับการบริโภคเป็นอาหาร

ห้องซื้อขาย

[-] ผลิตภัณฑ์กัญชา

[-] ผลิตภัณฑ์กัญชง

[-] ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ

ห้องกลุ่มแพทย์แผนไทย

[-] กลุ่มแพทย์แผนปัจจุบันที่จ่ายยากัญชา แยกตามจังหวัด

[-] ปรึกษาคุณหมอ

ห้องกลุ่มแพทย์แผนปัจจุบัน

[-] กลุ่มแพทย์แผนปัจจุบันที่จ่ายยากัญชา แยกตามจังหวัด

[-] ปรึกษาคุณหมอ

ห้องผู้ป่วยเล่าเรื่อง

[-] ประสบการณ์การใช้ยากัญชาที่ประสบผลสำเร็จ

[-] ประสบการณ์การใช้ยากัญชาที่ไม่ประสบผลสำเร็จ

ห้องพูดคุย

[-] จิปาถะ

[-] ช่วยเหลือ

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version